Thử nghiệm ba bước Bielchowsky

Lập trình và Việt hóa: Nguyễn Đức Thịnh CH27 Nhãn khoa HMU
Cơ chéo trên (RSO)
Cơ trực trên (RSR)
Cơ trực dưới (RIR)
Cơ chéo dưới (RIO)
Cơ chéo trên (LSO)
Cơ trực trên (LSR)
Cơ trực dưới (LIR)
Cơ chéo dưới (LIO)
Mắt bên nào lác trên trong tư thế nhìn thẳng?
Lác trên tăng lên ở tư thế liếc trái hay liếc phải?
Lác trên tăng lên khi nghiêng đầu sang trái hay phải?
Lác trên phải Lác trên trái Liếc phải Liếc trái Nghiêng phải Nghiêng trái


<HƯỚNG DẪN Thử nghiệm Bielchovsky được dùng để đánh giá lác đứng.
Thích hợp cho các đánh giá một số rối loạn thần kinh có liên quan nhãn khoa; cho kết quả kém chính xác hơn với những bệnh nhân đã phẫu thuật cơ vận nhãn.
Bằng cách kiểm tra sự thay đổi độ lác đứng ở các tư thế, ta dùng phương pháp bao vây và loại trừ để tìm ra cơ bị yếu liệt.