TÍNH CÔNG SUẤT IOL

Tên BN
Mã BN

  
Chiều dài trục nhãn cầu (AL):
       
Độ sâu tiền phòng (ACD):
       
Khúc xạ giác mạc
K1:
@
K2:
@
             
TargRx:A-Const:
 
SF:
 
pACD:
 
a0:
 
a1:

a2:


IOL SRK/T Holl Hoff Haigis
  (Factor) (Factor) (Factor) (Factor)
N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A
SRK
SRKII


@Dr Thịnh CH27 HMU